De geschiedenis van de garage

Garage Sint Maartensdijk

 

 

 

 

 

Meestal zijn garages uitgerust met een gascompressor en een luchtcompressor van goede kwaliteit.

De geschiedenis van de garage

De eerste garage was een winkel die werd ontmanteld en in een rechthoekige ruimte in elkaar gezet. Dit werd gedaan om brandgevaar te voorkomen, aangezien de delen van de balken en de fundering werden verwijderd. De winkel werd alleen als werkplaats gebruikt en was geen zittende werkplaats.

De monteurs van de huidige garages waren eerder geschoolde dan geschoolde arbeiders. De monteurs van vandaag zijn eerder technici dan vaklui, hoewel ze wel in teamverband samenwerken. Het werk wordt uitgevoerd in de serviceafdeling van de garage. Ambachtslieden werken met hun pen en potlood, terwijl de serviceafdeling werkt met instrumenten en machines. In het begin waren er ook monteurs die alleen een basisopleiding hadden, maar tegenwoordig zijn de technische eisen hoger geworden. De monteurs moeten tegenwoordig een specifieke kwalificatie hebben en de opleiding is verder verbeterd.

Het garageconcept

Een garage is goed voor één of meer auto’s. Het wordt gedefinieerd als een ruimte uitgerust met service-apparatuur die is ontworpen voor het repareren of onderhouden van een of meer voertuigen. Aangezien veel auto’s aan elkaar verwant zijn, is het gebruikelijk om beide diensten voor één auto te vinden.

Vroeger was de serviceafdeling de belangrijkste factor voor het succes van de garage. Het was een plaats waar de monteur alle verschillende soorten motoren onderhield. Vandaag de dag is de serviceafdeling ook belangrijk, maar het wordt op een andere plaats gedaan. Het is bijna hetzelfde als de serviceafdeling van de dealer. De straten en wegen hebben aparte afdelingen, waar het onderhoud van schadevrije voertuigen wordt gedaan. Zelfs de parkeerstructuur is veranderd. Overal waar een parkeerplaats is, is er een serviceafdeling. Zelfs de brandweerkazerne is omgedoopt tot serviceafdeling.

De reden hiervoor is dat het een onderhoudsman tijd bespaart om één enkel probleem met één enkele auto op te lossen, waar één probleem alles kan verpesten. Daarom zijn er aparte afdelingen nodig voor elk soort voertuig.

Hoe werkt de serviceafdeling

De monteurs repareren beurtelings één auto of meerdere auto’s in een jaar. Soms worden slechts één of twee van hen door de klanten bezig gehouden. Dit is het gedocumenteerde bewijs van de serviceafdeling. Zij zorgen voor de kleine reparaties zonder een grote revisie uit te voeren. Waar een auto ook wordt onderhouden, er is een afdeling die daarvoor zorgt. Zelfs het verlichtingssysteem wordt apart gehouden in verschillende afdelingen. De verwarming en de airconditioning blijven bij de verwarming en de airconditioning.

Elke afdeling heeft zijn eigen specialiteit. De verwarming en de airconditioning worden losgekoppeld van de verwarming en de airconditioning en in een andere afdeling ondergebracht. De belangrijkste reden voor deze organisatiestructuur is om zowel tijd als geld te besparen, dat wil zeggen het geld van een automonteur. De scheiding schept ook zekerheid. De monteur wordt niet gevraagd riemen of slangen van een hybride voertuig te vervangen.

Voordelen van de afzonderlijke afdelingen

De monteurs in de afzonderlijke afdelingen worden opgeleid tot een zeer hoog niveau dat hoger ligt dan het minimum dat vereist is om te worden behouden. Van hen wordt ook verwacht dat zij van topkwaliteit en hoffelijk zijn. Dit is een kenmerk geweest van zowel het personeel als de machines van de afzonderlijke afdelingen. Hun hoge normen voor uitrusting en behandeling hebben een sterk verschil gemaakt, zowel in het soort auto’s dat wordt onderhouden als in de kwaliteit van het verrichte werk.

Kleinere Service Centra

In het hoofdgedeelte van de garage worden vaak afzonderlijke auto’s onderhouden. Dit is de normale gang van zaken, zelfs indien de garage niet is uitgerust met de meer gecompliceerde diagnose-apparatuur. Sommige zeer gespecialiseerde en zelden benodigde apparatuur wordt in andere afdelingen bewaard. De serviceafdeling wordt daardoor een “delivery only”-afdeling van het dealership. De “delivery only”-afdeling wordt soms de “apex delivery”-afdeling genoemd wegens haar rol bij de vlotste aflevering van auto’s.

De Delivery only vleugel is beroemd om zijn onderdelenafdeling. Hier worden eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door de servicemanager, die op een bepaalde dag de aflevervleugels voor de verschillende in het dealerschap onderhouden auto’s moet zien te krijgen.

De hoofdafdeling

De hoofdafdeling is eigenlijk de diamantafdeling. Zij zorgt voor alle onderdelen van een bepaalde auto. De afzonderlijke afdelingen zijn slechts zo goed als de onderdelen die zij voor hun onderhoud krijgen. Hier heeft de service manager de kans om goede lijsten te maken van de onderdelen waarvan hij vindt dat de dealer ze voor de auto moet krijgen.

Met de hoofdafdeling, de diamantafdeling en de onderdelenafdeling is het dealerschap klaar om alle auto’s te onderhouden op de dag waarvoor het verkoopkantoor heeft gebeld. Deze lijst wordt dan aan de technische service manager gegeven, die hem op zijn beurt naar de verkoopafdeling stuurt om te bekijken.

Binnen de hoofdafdeling worden twee verschillende soorten afdelingen onderscheiden. De eerste is de “branding”-afdeling, die zorgt voor het gieten van afzonderlijke onderdelen die specifieke auto’s van andere onderscheiden. De tweede afdeling is de “vraag”-afdeling, die zorgt voor het aanbod van deze onderdelen.

lees meer: