De Nederlandse integratie

Inburgering

 

Mensen die de Nederlandse taal kennen, weten wat tot de Nederlandse samenleving behoort en weten wat de Nederlandse arbeidsmarkt is, kunnen meestal met succes het inburgeringsexamen afleggen. Wie niet slaagt voor het inburgeringsexamen, heeft een goede kans om te slagen voor de gespreksmethode voor hervestiging.

De interviewmethode voor hervestiging bestaat uit een gestructureerd interview waarin de aanvrager, die zich op de kosten van de Nederlandse staat op zijn gemak voelt, oefent met schrijven, lezen en met elkaar spreken, als bemiddelaar fungeert bij het opbouwen van vertrouwen met de Nederlandse samenleving. Dit interview is opgezet door de Nederlandse minister van immigratie en sociale zaken. Het interview kan gemakkelijk door uw familie worden gedaan. Als de niet-Nederlanders, de Syriërs of de Irakezen, niet geïnterviewd kunnen worden, neemt de minister contact op met alle particuliere vluchtelingentehuizen van de niet-Nederlanders van organisaties die op dit gebied werken, bijvoorbeeld: SecunderKao, Inghopi of Hoofd Immigratiecentrum (AKB). Als de studenten niet kunnen worden geïnterviewd, zal hij de studenten hun document laten herkeuren.

Wat de samenleving betreft, staat ongeveer 80% van de publieke opinie kritisch tegenover het feit dat mensen die naar Nederland komen, niet integreren. Deze houding wordt over het algemeen uitgedrukt als het “Vlaams nativisme”, een afkalvende houding van waardering voor de “judeo-Visie Breeze”-persoonlijkheid, een neiging om als het ware naar terreur te kijken, wat in feite betekent dat de identiteit van de staat in sommige delen van Nederland wordt bedreigd.

Ik vind het Vlaamse nativisme zeer ironisch, want dat is precies wat we hier hebben, een land waar de meerderheid van de bevolking zeer kritisch staat tegenover de massale komst van vluchtelingen. Met andere woorden, ze nemen hen zeer ernstig of zeggen zeer ernstig.

In het licht hiervan is mijn oordeel dat ondanks de passie rond de kwestie en de strubbelingen die we op sommige punten tussen de politieke partijen hebben gedaan, er nog steeds een meerderheid is die de lage aantallen vluchtelingen die naar Nederland komen steunt. Dit komt omdat zij vaak de verschillende stemmen die over dit onderwerp spreken, willen respecteren. Een minderheid van het publiek is tegen de omvang van de immigratie die naar Nederland komt. Sommige sociologen spreken ook van de “de-ritualisering van de campagne” – met andere woorden, dat men zich in sommige gemeenschappen – en ook op sommige universiteitscampussen – bewust is van wat deze toevloed van vluchtelingen voor de rest van de samenleving betekent. Hoewel dit inderdaad een van de sleutelfactoren blijft, moet worden opgemerkt dat in een samenleving die taalkundig en cultureel verdeelt, activisten er rekening mee moeten houden dat sommige van de meest actieve en vocale minderheden, de moslims en de seculieren, degenen zijn die het meest te lijden hebben. Wat kunnen we hieraan doen? En wat kunnen we doen om met deze nieuwe burgers samen te werken, zodat de economie niet meer iets wordt wat de meerderheid wil, maar iets wat de minderheid wel wil? Heeft u hier gedachten over? Ik stel me voor dat de niet-media die ik heb gezien, die in de basis en aan de basis, een veel groter aantal militanten zijn die de nativistische tendens bestrijden, maar meer dan overtuigd zijn dat je moet doorgaan met de samenwerking met de niet-media.

Het is interessant dat we het hebben over het complot van de grootste drie facties – de minderheid OureVan en de niet-media. Het idee van integratie is voor de meerderheid van de bevolking een kruistocht geweest, en werd al een samenzwering in de periode van de jaren zeventig. Zoals u hierboven kunt zien, werden miljoenen euro’s besteed aan mediacampagnes om het idee van het multiculturele en het immigrantenutopia te promoten. De meeste media zijn nu, op hun beurt, media-organisaties geworden voor de omroepen. En natuurlijk hebben zij allemaal het gevoel dat zij ook de frontliniebewakers zijn van de andere kant van deze conceptualistische oorlog. Dit is de reden waarom zij allen verenigd zijn over sommige kwesties en niet over andere kwesties. De niet-media zijn zeer, zeer bang dat zij van de periferie naar de voorhoede zullen overgaan.

 

LEES MEER : 

NT2 cursus 

Inburgering