Spaans Wereldwijd

Grafisch ontwerper gezocht

 

 

 

 

GIS (Geografisch Informatie Systeem) wint aan bekendheid met GIS ( geografie en foto-metafysica) software die op het internet beschikbaar is. GIS is gebruikt om animaties te maken voor de amusementsindustrie, voor cartografen, om zelf kaarten te verbeteren voor het leger en meer recent voor 2d grav imagery. GIS werkt met deze beelden om 3D-scènes, mechanische onderdelen, voertuigen, enz. te creëren. GIS wordt gebruikt voor een verscheidenheid van doeleinden, vooral voor visualisatiedoeleinden. GIS wordt ook gebruikt om kaarten te maken, en toepassingen voor geografische informatiesystemen te gebruiken. GIS wordt gebruikt om statistische kenmerken af te beelden met behulp van de 3D-beeldtechnieken. GIS kan ook worden gebruikt om virtuele realiteit te creëren. Een van de bedrijven waaraan ik verbonden ben, gebruikt de 3D-beeldtechniek om een computeranimatie te maken van een rookpluim, die laat zien hoe een brand van punt A naar punt B gaat. De rest van het verhaal is nu geschiedenis!

GIS biedt 3D-beeldvorming, animatie, 3D-graphics en visualisatietechnieken aan zijn klantenkring, het publiek en de beoogde eindgebruikers van de diensten die behoefte hebben aan GIS. Deze diensten worden gewoonlijk geleverd door GIS-bedrijven en verscheidene bedrijven die GIS-software ontwikkelen. GIS maakt gebruik van het Graphics Interchange Format (GIF) om gegevens in te voeren in elk type computersoftwaretoepassing die wordt geïmplementeerd met betrekking tot veel van de producten van GIS zijn kaarten, CAD (Computer Aided Design), clipped models, flows, network device tree, curriculum modellen, auto- billboards, dia’s, multimedia, enz.

De meest voorkomende voorbeelden van GIS-operaties zijn de elektronische displays (ED’s) in openbare gebouwen, computerkiosken, TV, en World Wide Web (W3)-toepassingen. De mogelijkheden zijn eindeloos!

De exacte term GIS is niet erg bekend buiten de computerindustrie. Het woord GIS is een acroniem voor General Interchange Stewart Coordinated Geomatic Data Structure. GIS staat niet voor Geografisch Informatie Systeem (GIS) omdat het GIS niet geografisch toepast. Geografische informatie is de technische term. GIS kan worden gebruikt voor computergegenereerde 3D-beeldvorming, navigatie en het beheer van geografische gegevens.

GIS is ontwikkeld met de bedoeling geografische informatie te verschaffen om besluitvormers in staat te stellen problemen beter te begrijpen in termen van geografie; vandaar de term GIS. GIS is het leveringsmiddel voor globale plaatsbepalingsinformatie (global positioning) dat het mogelijk maakt met de muis kleur, grootte en locatie-informatie weer te geven op geografische informatieve gegevens in boekhoudkundige softwareprogramma’s. Deze informatie wordt gewoonlijk gebruikt om de prestaties van commerciële producten en diensten in de buurt van een gebied aan te tonen voor het gebruik door de klant. Geografische informatiedocumenten [Goletzads/G-intimidaties] worden gebruikt om ambtenaren van de openbare veiligheid, met inbegrip van ordehandhavers, te helpen bij het verduidelijken van noodinformatie door het verstrekken van Instant Weather Information (Russische bijnamen G-intimidaties) en het traceren van het pad van een tornado terwijl deze door het verklarende gebied weeft. Dit maakt een snellere identificatie van en een snellere reactie op de vliegroutes mogelijk, voor zover het GIS-systeem een vernietigende gebeurtenis weergeeft.

GIS wordt verspreid in openbare gebouwen en gewoonlijk opgeslagen als afvaldatabestanden van oudere mappen of soms als MS Excel-bestanden. Sommige softwarepakketten gebruiken GIS-gegevensformaten om geografische informatie te rapporteren (onnauwkeurigheden worden geëlimineerd) op basis van een adresbereik of de juiste geografische informatie; bovendien kunnen geospatiale gegevens worden afgedrukt in offline kaarten, worden gebruikt voor tornadokartering, het vastleggen van oplossingen door middel van een schaalmodel, en quad gear-displays. Vastgoedontwikkelaars gebruiken GIS-gegevens als verkooppunt. Ook hier is nauwkeurigheid belangrijk omdat wij niet op punt A kunnen zijn waar wij een uur eerder zijn en de tornado uit de hand is gelopen. Geospatiale gegevens, zelfs met de fysieke gegevens, bieden een punt van visualisatie voor scenario’s die zullen worden gebruikt om mogelijke schade scenario’s te onderzoeken. In de verzekeringswereld,